Lederne for USA, Rusland, Kina og Indien må handle!


Vi, de undertegnede, appellerer til præsident Trump, præsident Putin, præsident Xi Jinping og premierminister Modi om at sammenkalde et hastetopmøde for at skabe et Nyt Bretton Woods kreditsystem.
 

Underskriv appellen nedenfor!


Meget af verden er i katastrofal uorden. Der er akut fare for en ny finanskrise og en potentielt ødelæggende handelskrig. Flygtningekrisen i Middelhavsområdet illustrerer både den de ulykkelige omstændigheder for befolkningerne i Afrika og Sydvestasien og dyb uenighed i EU. Den demografiske kurve i USA er på en alarmerende nedtur. For de fleste almindelige mennesker er det meget svært at se, hvordan alle disse forskellige problemer kan håndteres effektivt.

Der er imidlertid én grundlæggende årsag til disse tilsyneladende forskelligartede kriser. Da præsident Nixon eliminerede Bretton Woods-systemets faste valutakurser i 1971, advarede den amerikanske økonom Lyndon LaRouche om, at en fortsættelse af den dengang indførte pengepolitik uundgåeligt ville føre til faren for en ny fascisme, medmindre en ny, mere retfærdig, økonomisk verdensorden blev skabt. I kølvandet på Nixons handling var der en gradvis deregulering af det finansielle system i retning af neoliberalisme, hvorved industrialiseringen af udviklingslandene blev forhindret, og som øgede profitten blandt spekulanterne på bekostning af det almene vel i den såkaldte udviklede del af verden. Den systemiske finanskrise, der blev resultatet i 2008, blev ikke afhjulpet ved at eliminere årsagerne til krisen, men i stedet handlede de finansielle institutioner i det britiske imperialistiske system med henblik på at forlænge det systems levetid, der sikrede maksimal profit for dem selv.

Som Lyndon LaRouche har understreget igennem mange år, er der kun én kombination af nationer, der er magtfuld nok til at erstatte dette, for øjeblikket håbløst konkursramte, neoliberale system, og det er en alliance imellem USA, Rusland, Kina og Indien. Den ville repræsentere langt den største politiske, økonomiske og militære magt og dermed være i stand til at etablere et Nyt Bretton Woods-system, hvor suveræne regeringer kontrollerer deres egen kreditskabelse og kan formidle aftaler hinanden imellem til investering i langsigtet udvikling af infrastruktur, industri og landbrug til gavn for befolkningernes fælles bedste.

Potentialet for en sådan alliance er helt åbenbart. Kinas Bælte- og Vej-Initiativ har været afgørende for at skabe fremkomsten af et helt nyt økonomisk system baseret på win-win-samarbejde mellem flere og flere lande, der har ført til en utrolig hurtig eliminering af fattigdom i mange af dem. Nye organisationer, som BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), SCO (Shanghai Samarbejdsorganisationen), EAEU (Den Eurasiske Økonomiske Union) og andre regionale organisationer, stræber mod en ny økonomisk orden baseret på udvikling for alle.

Selvom det for mange ikke er umiddelbart indlysende, er det amerikanske økonomiske system for politisk økonomi baseret på Alexander Hamiltons principper – hvilket præsident Trump har lovet at genindføre – nært beslægtet med og baseret på de samme ideer som den kinesiske økonomiske model og Kinas Bælte- og Vej- (eller Den Nye Silkevejs-) Initiativ. Lederne i Rusland, Kina og Indien har allerede sagt, at de har til hensigt at samarbejde om Bælte- og Vej-projekter i Eurasien, Afrika og Latinamerika.

Når først præsident Trump er blevet befriet for det britiske kup, kendt under betegnelsen "Russiagate" (som nu hurtigt bliver til en 'Muellergate' og har kurs mod en kriminel efterforskning af kuppets gerningsmænd), vil han kunne levere på sit løfte om at opbygge forholdet til Rusland og Kina på et sundt grundlag.

Den eneste effektive måde hvorpå verdens mange problemer kan begynde at blive løst, er ved en umiddelbar etablering af et Nyt Bretton Woods-system; et nyt internationalt kreditsystem, der gør det muligt at øge arbejdsstyrkens produktivitet og opgradere den fysiske økonomi. Når en sådan fire-magts aftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien er etableret, kan alle andre nationer tilslutte sig det nye system baseret på princippet om national suverænitet og gensidig respekt for forskellene i deres sociale systemer.

Vi, de undertegnede, appellerer til præsident Trump, præsident Putin, præsident Xi Jinping og premierminister Modi om at sammenkalde et hastetopmøde for at skabe et Nyt Bretton Woods-system.


Jeg ønsker at lederne for USA, Kina, Rusland, og Indien skaber et nyt Bretton Woods-system